Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Várunk az oviban!

A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten nyílt napot tart,
melyre szeretettel vár minden érdeklődő szülőt és gyermeket.

A nyílt nap időpontja: 2024. március 20-a, szerda 10:30-11:30

Helyszín: A Kölcsey és a Wosinsky épület udvara

Esőnap: 2024. március 26-a, kedd 10:30-11:30

Program: Húsvétváró játékos tevékenységek

Délutáni program: 16:00-tól csak a szülők számára
a Wosinsky épület tornaszobájában!

Téma: az intézmény bemutatása, ismerkedés
 leendő óvodapedagógusokkal.


Várunk szeretettel, hozd magaddal a kis barátodat is!


 

Várjuk leendő kiscsoportosainkat a  Kölcsey Óvoda Mazsola csoportjában

Szeretettel köszöntjük intézményünk honlapján, néhány mondatban bemutatjuk csoportunkat!

Óvodapedagógusaink:
Märczné Micsinai Zita – óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, hobbi: kézműveskedés

Laczkó-Kasler Éva – óvodapedagógus, hobbi: kosárlabda (ovi-kosár), mindenfajta mozgás, kézműveskedés

Koch Józsefné – Jutka néni - dajka

Mi, Mazsolások a mesebeli bájos, vidám, és csibész zöld malacka után kaptuk nevünket, akinek örömteli kalandjait Bálint Ágnes írta és még kedves báb- meselőadás is készült a történetekből. Bizonyára gyerekkorotokból ti is ismeritek ezeket a tanulságos történeteket, amelyek akár rólatok, gyermekeitekről is szólhatnának. A történetek megismerése segíti az óvodai életbe történő beilleszkedést, erkölcsi és érzelmi útmutatást ad.

Örülünk, amikor a csoportszobát vidám, kíváncsiságtól ragyogó gyermekarcok töltik meg. Igyekszünk családias hangulatú vidám hétköznapokat biztosítani a gyermekek számára. Törekszünk a sokszínűségre, ismereteik, tapasztalataik élményalapú bővítésére. Fontos számunkra, hogy a mozgásos tevékenység, festés, művészeti nevelés mindennapi tevékenység legyen.
A mindennapjainkat a komplexitás jellemzi. A fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében sok időt töltünk a kiskertben, kertészkedéssel, palántázással, a saját kiskert gondozásával.
Amennyiben felkeltette érdeklődését csoportunk és gyermeke számára épp a legmegfelelőbb óvoda megtalálása a cél, kérjük tájékozódjon „csatornáinkon”, illetve jöjjön el március 20-án nyílt napunkra (esőnap 03.26)!
 
Várunk sok szeretettel!
Mazsola csoport dolgozói

Mazsola csoport  - Galéria

Várunk a Wosinsky Óvoda Napocska csoportjába!!!

Szeretettel köszöntjük intézményünk honlapján, néhány mondatban bemutatjuk csoportunkat!
 
    A Napocska csoportban célunk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek vidám, szeretetben és közösségi élményekben gazdag óvodás éveket biztosítsunk. Alapvető nevelési elvünk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, a biztonságos, családias légkör létrehozása, a szülőkkel való harmonikus, őszinte együttműködés kialakítása.

   Csoportszobánk kellemes hangulatú, dekorációját mindig az évszaknak és az aktualitásoknak megfelelően készítjük el. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, melyhez változatos, biztonságos, életkorukhoz illő eszközök, játékok, megfelelő hely, idő és élmények állnak rendelkezésre. A gyermekek tapasztalatszerzésének gazdag teret biztosítunk, változatos és sokféle tevékenységet kínálunk számukra. Az óvodai mindennapokat mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével, változatos kézműves tevékenységgel színesítjük. A gyermekeknek játék közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy ismereteiket, tapasztalataik útján bővíthessék. Mivel csoportunkban német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik, a gyermekek napi ritmusába játékosan próbáljuk beépíteni a német nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerését és annak szeretetét. A rövid német mondókákat, verseket, dalokat, bevett kifejezéseket minden gyermek fogékonyságának megfelelően sajátítja el óvodás évei során.
Fontos feladatunka néphagyományokkal való ismerkedés, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása is. Igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban, óvodánk jól felszerelt udvarán, rövidebb majd hosszabbkirándulások, séták alkalmával, amikor megismerkedünk közvetlen és távolabbi környezetünkkel, városunk nevezetességeivel.
A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy évente több alkalommal betekintsenek gyermekeik óvodai mindennapjaiba, fejlődésükről rendszeresen tájékozódjanak (szülőkkel közös programok; szüreti nap, Márton-napi lámpás felvonulás, kirándulás, nyílt nap stb., fogadóórák, szülői értekezletek).
    Amennyiben felkeltettük érdeklődését és gyermeke számára épp a legmegfelelőbb óvoda megtalálása a cél, kérjük tájékozódjon „csatornáinkon”, illetve jöjjön el tavaszi nyílt napunkra!
Óvodapedagógusok: László Rita és Elekes Gabriella
Dajka: Juhász Ramóna

 

Német nemzetiségi meseprojekt a Wosinsky óvodában:

Miért a mi óvodánkat válassza?

„ Hallottam és elfelejtettem. Láttam és emlékszem rá. Csináltam és megértettem.”
(kínai közmondás)
Tehetséggondozás:  5-6 éves, illetve iskolába készülő gyermekek számára olyan műhely tevékenységek biztosítása, mely önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. Gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.
 

Szakképzett óvónők

Tehetséggondozás

Iskola előkészítés sokszínű formája

Fejlesztő foglalkozások

Sport szakkörök

Nyelvoktatás

Legnépszerűbb foglalkozások az oviban

Néptánc, Ovi foci, Német nyelvoktatás, Gyógytestnevelés, Alapozó mozgásfejlesztés

Gyógytestnevelés

Tevékenységek célja az egészséges testtartás kialakítása és a lábstatikai eltérések korrigálása.

Nyelvoktatás

Wosinsky óvodában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik 4 csoportban, az óvónő biztos nyelvtudása modellt jelent a gyermekek számára az utánzáson alapuló nyelvi nevelés folyamatában. Fontos feladatunk a nemzetiségi kultúrához kötött hagyományok ápolása.

Ovi foci

Az éves program során 4 fesztivál kerül megrendezésre, melyen a szülők is részt vehetnek, így láthatják az év során végzett tevékenységek eredményét.

Mozgásterápia

Az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal.

 

 Kedves Szülők! 

Az intézményünk alapítványa köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását.

Az alapítványi bevételt az óvodába járó gyermekek hatékony nevelésére, oktatására, eszközök vásárlására fordítjuk
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány

Adószám:18280692-1-17

A gyermekek és nevelőtestület nevében
köszönjük támogatását!


 

Kapcsolat

Alapítványunk

 
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 15.

Óvodavezető: Sebestyén Györgyi
Telefon: +36 74 528 900

E-mail: oviszekszard@gmail.com
 
A gyerekek képességeinek fejlesztése érdekében oktatások, kulturális és szabadidős rendezvények, foglalkozások, táborok szervezése, azok lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése. A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges eszközök gyűjtése, beszerzése, javíttatása. Telephelyek működésének elősegítése. A fent megjelölt célok megvalósítása érdekében adományok, hozzájárulások gyűjtése, pályázatok készítése és benyújtása.
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány
Bankszámlaszám: 10104617-09006000-01003009
Adószám: 18280692-1-17

Elérhetőség:

Hétfő - csütörtökig: 8.00 - 16:00
Pénteken: 8:00-12:00