Várjuk leendő kiscsoportosainkat a következő csoportokba:


SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tájékoztatom, hogy a 19/2021 (III.10) EMMI határozata alapján több lehetőség is nyílt, a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásra:
Elektronikus úton:
Ebben az esetben, beiratkozási szándékát az oviszekszard@gmail.com és/vagy az ovoda1@tolna.net  email címeken teheti meg a honlapunkon elérhető jelentkezési lap kitöltésével, melyet e-mailben csatol, vagy a gyermek és szülő adatai feltüntetésével kérelmet küld. A jelentkezési lap kitöltése, vagy az e-mailben küldött kérelem egyben szándéknyilatkozat is, mellyel intézményünket választja.  A körzetes óvodát szándékáról az intézmény hivatalból tájékoztatja. Az elektronikus jelentkezéseket 2021. 03. 22-től tudjuk fogadni. Jelentkezésére egy munkanapon belül válaszolunk. Elektronikus beiratkozás esetén, az óvodai beíratáshoz szükséges iratok bemutatására az első szülői értekezleten kerül sor, melynek időpontjáról e-mailben, honlapunkon, illetve a felvételi értesítő levélben tájékoztatjuk a szülőket.

Személyes beiratkozás: 
Ebben az esetben a fenntartó által meghatározott időpontban, 2021. 04. 26. - 04. 27-én az intézmény székhelyén (Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.) várjuk az intézményünkbe gyermeküket beíratni szándékozó szülőket. Kérjük, hogy a személyes beiratkozásra előre egyeztetett időpontban szíveskedjen megjelenni gyermekével együtt. Időpont egyeztetés és beosztás: 74/ 528-900  és 20/340 4461 telefonszámokon vagy az oviszekszard@gmail.com e-mail címen. Az e-mailre egy munkanapon belül reagálunk.
A személyes beiratkozásra kérjük, hogy a szükséges iratokat hozza magával a szülő!
Kérjük, hogy személyes megjelenéskor, az előtérbe lépésnél maszkot és fertőtlenítőt szíveskedjenek használni! Az előtérben egyszerre csak egy család tartózkodhat!

Amennyiben már előjegyzésbe vetette gyermekét és megerősítette a jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás szándékát, úgy további teendője nincs, legkésőbb május elején, postai úton megkapja a felvételi értesítőt az intézménytől.

Érdeklődni: 20/339 4772 és 74/528 900 telefonszámokon lehet.
 
Jelentkezési lap letölthető: https://www.ovoda1.hu/letoltheto-dokumentumok/ - „Tudnivalók – Letölthető dokumentumok – Jelentkezési lap beiratkozáshoz”

A 11 csoporttal működő intézményünkben a körzetünkben élő összes gyermeknek helyet tudunk biztosítani, és a szabad óvoda választásnak köszönhetően várjuk a körzetünkön kívül élő családokat is, vagy akik munkahelye óvodánk közelébe esik. Csoportlétszámaink a 11 csoportnak köszönhetően ideálisak.
A Wosinsky épület, mint kötelező körzettel nem rendelkező telephely német nemzetiségi csoportjába, a város minden pontjáról várjuk a német nemzetiségi családok gyermekeit, és a német nyelv iránt érdeklődőket és azokat is, akik ezt a korszerű, modern épületet választanák gyermeküknek.
Bajcsy épületünkbe várjuk az autóbusszal a városba érkező családok gyermekeit is!
Tisztelettel:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
                nevelőtestülete
 
 

Tisztelt Szülők! 
Nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel jogviszonyban álló gyermek részére a rendkívüli szünet, illetve a digitális munkarend ideje alatt is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést, 2021. március 10. napjától. Erre az időszakra a korábban leadott igénylések érvényüket vesztik! Az étkeztetés az étel - minden nap 11.00 és 13.00 óra közötti - elvitelével biztosított, kizárólag abban az esetben, ha a szülő az erre vonatkozó igényét az alábbiak szerint telefonon a gyermek nevének, intézményének (óvoda, iskola neve) és csoportjának, osztályának megjelölésével az első elviteli időpontot megelőző nap de. 9.00 óráig bejelenti.
 
Az igénybejelentés rendje: 
Az igénybejelentést telefonon   7.30-12.00
                                                  13.00-16.00 között tudják leadni.
 
 
Tel.: 20/274 3534  
 
További információ: https://szekszard.hu/hu/hirek/kiemelt-hirek/lesz-gyermekfelugyelet-az-ovodakban-altalanos-iskolakban
 
Hírek
Étkezés befizetés időpontja:      2021.04.26.
8.00-10.00  óráig
craft 2203539_1920

Események

Miért a mi óvodánkat válassza?

„ Hallottam és elfelejtettem. Láttam és emlékszem rá. Csináltam és megértettem.”
(kínai közmondás)
Tehetséggondozás:  5-6 éves, illetve iskolába készülő gyermekek számára olyan műhely tevékenységek biztosítása, mely önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. Gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.
 

Szakképzett óvónők

Tehetséggondozás

Iskola előkészítés sokszínű formája

Fejlesztő foglalkozások

Sport szakkörök

Nyelvoktatás

Legnépszerűbb foglalkozások az oviban

Néptánc, Ovi foci, Német nyelvoktatás, Gyógytestnevelés, Alapozó mozgásfejlesztés

Gyógytestnevelés

Tevékenységek célja az egészséges testtartás kialakítása és a lábstatikai eltérések korrigálása.

Nyelvoktatás

Wosinsky óvodában német nemzetiségi nyelvoktatás folyik 4 csoportban, az óvónő biztos nyelvtudása modellt jelent a gyermekek számára az utánzáson alapuló nyelvi nevelés folyamatában. Fontos feladatunk a nemzetiségi kultúrához kötött hagyományok ápolása.

Ovi foci

Az éves program során 4 fesztivál kerül megrendezésre, melyen a szülők is részt vehetnek, így láthatják az év során végzett tevékenységek eredményét.

Mozgásterápia

Az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal.

 

 Kedves Szülők! 

Az intézményünk alapítványa köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását.

Az alapítványi bevételt az óvodába járó gyermekek hatékony nevelésére, oktatására, eszközök vásárlására fordítjuk
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány

Adószám:18280692-1-17

A gyermekek és nevelőtestület nevében
köszönjük támogatását!


 

Kapcsolat

Alapítványunk

 
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 15.

Óvodavezető: Sebestyén Györgyi
Telefon: +36 74 528 900
Mobil: +36 20 3404461
E-mail: oviszekszard@gmail.com
 
A gyerekek képességeinek fejlesztése érdekében oktatások, kulturális és szabadidős rendezvények, foglalkozások, táborok szervezése, azok lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése. A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges eszközök gyűjtése, beszerzése, javíttatása. Telephelyek működésének elősegítése. A fent megjelölt célok megvalósítása érdekében adományok, hozzájárulások gyűjtése, pályázatok készítése és benyújtása.
Szekszárdi 1. Számú Óvodáért Alapítvány
Bankszámlaszám: 10104617-09006000-01003009
Adószám: 18280692-1-17

Elérhetőség:

Hétfő - csütörtökig: 8.00 - 16:00
Pénteken: 8:00-12:00