Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Trachttag - 2024

Német nemzetiségi nevelés

Trachttag 2022

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) immáron nyolcadik alkalommal hirdette meg a magyarországi német népviselet napját, mely szlogenje:  „Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket!”.
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épülete az idén hatodik alkalommal csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Április 29-én a magyarországi németek népviseletük felvételével emlékeznek gyökereikre.
Az idei Trachttag, német nemzetiségi rendezvény színesítéséhez, színvonalának emeléséhez a Szekszárdi 1. Sz. Óvodáért Alapítvány ”Liebe Schwester tanz mit mir!” címen pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez. Az elnyert támogatásból a német nemzetiségi oktatásban-nevelésben résztvevő gyermekek, valamint a csoportokban dolgozó felnőttek is kékfestő anyagból készült szoknyákat, kötényeket kaptak, melyeket a közeli, tolnai kékfestő műhelyben készítettek el számukra. A délelőtti táncház alkalmával a népviselet darabjait kombinálták hétköznapi ruhadarabjaikkal, majd az udvaron különböző német nemzetiségi játékokban, barkácsolásban vehettek részt a gyerekek szüleikkel közösen.
A rendezvény zárásaként a szülők, nagyszülők és az óvodapedagógusok által gyűjtött tárgyi emlékekből összeállított kiállítást tekinthették meg. 

Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek (Zentrum) hat nun zum achten Mal den Tag der deutschen Volkstracht in Ungarn ausgerufen, mit den Motto: „Ziehen wir an einem Wochentag ein Kleidungsstück unserer Tracht an und machen wir einen durchschnittlichen Freitag zum Feiertag!”
Das Gebäude Wosinsky vom  Szekszárdi 1. Sz. Óvoda Kindergarten hat sich dieses Jahr zum sechsten Mal diesem Aufruf angeschlossen. Am 29. April erinnern sich die Ungarndeutschen mit dem Anziehen ihres Trachtes an ihren Wurzeln.
Szekszárdi 1. Sz. Óvodáért Alapítvány hat heuer für den TrachtTag auf eine Ausschreibung mit dem Titel „Liebe Schwester Tanz mit mir!”  an Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt eingereicht, um die Qualität des Ereignisses zu erhöhen. Die Kinder, die die deutsche nationalitäten Gruppen besuchen und die Kindergärtnerinnen erhielten aus der gewonnenen Unterstützung  blaufärbischen Röcke und Schürzen. Die Trachtenstücke wurden in der nahe gelegenen blaufärbischen Werkstatt in Tolna hergestellt. Beim Tanzhaus am Vormittag wurden diese mit Alltagskleidung kombiniert. Anschließend konnten die Kinder mit ihren Eltern deutschen nationalitäten Spiele spielen und an kreative Tätigkeiten teilnehmen.
Am Ende der Veranstaltung konnten sie eine Auststellung mit familiären Erinnerungsstücken ansehen, die von den Eltern, Großeltern und Kindergärtnerinnen gesammelt wurden.

 

Német nemzetiségi nevelés


Német nemzetiségi nevelés a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épületében
 
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky óvodai épületében négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport működik.  Óvodánkban a magyar és német anyanyelvi nevelés egymással szorosan összefügg.

A gyermekek a nemzetiségi nyelv ismerete nélkül kerülnek óvodába, így az alapoktól kezdve, fokozatosan juttatjuk el őket az óvodáskor végére – az óvónői beszéd-modell utánzása alapján egy olyan nyelvi szintre, amely az általános iskolai német nyelvi nevelés-oktatás jó kiindulási alapja lehet. A német nyelvi területen kiemelkedően fejlődő nagy csoportos gyermekek heti egy alkalommal német nemzetiségi tehetségműhelyben bővíthetik tudásukat. A tehetségműhelyben résztvevő gyerekek sokoldalúan ismerkedhetnek meg a német nemzetiség hagyományaival, szokásaival, életmódjával, fejleszthetik szókincsüket.

A nemzetiségi nyelvi nevelést folytató csoportokban elsődleges szempont a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése, mely a nyelvi nevelést is magában foglalja. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt, derűs, biztonságot adó kétnyelvű környezetben nevelkedjenek.
A német nemzetiségi óvónők a nyelvet a napirendi tevékenységekbe ágyazva játékos formában közvetítik a gyermekek számára. Eredményes munkánk feltétele az óvónők alapos nyelvi és módszertani felkészültsége, új iránti nyitottsága, az empátia, tolerancia. Az egyes témák projektek szókincsét a gyermekek életkori sajátosságai és a helyi adottságok határozzák meg.
Jeles napokat az épületbe járó gyerekek közösen ünnepelik.