Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Német nemzetiségi nevelés


Német nemzetiségi nevelés a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky épületében
 
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky óvodai épületében négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport működik.  Óvodánkban a magyar és német anyanyelvi nevelés egymással szorosan összefügg.

A gyermekek a nemzetiségi nyelv ismerete nélkül kerülnek óvodába, így az alapoktól kezdve, fokozatosan juttatjuk el őket az óvodáskor végére – az óvónői beszéd-modell utánzása alapján egy olyan nyelvi szintre, amely az általános iskolai német nyelvi nevelés-oktatás jó kiindulási alapja lehet. A német nyelvi területen kiemelkedően fejlődő nagy csoportos gyermekek heti egy alkalommal német nemzetiségi tehetségműhelyben bővíthetik tudásukat. A tehetségműhelyben résztvevő gyerekek sokoldalúan ismerkedhetnek meg a német nemzetiség hagyományaival, szokásaival, életmódjával, fejleszthetik szókincsüket.

A nemzetiségi nyelvi nevelést folytató csoportokban elsődleges szempont a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése, mely a nyelvi nevelést is magában foglalja. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt, derűs, biztonságot adó kétnyelvű környezetben nevelkedjenek.
A német nemzetiségi óvónők a nyelvet a napirendi tevékenységekbe ágyazva játékos formában közvetítik a gyermekek számára. Eredményes munkánk feltétele az óvónők alapos nyelvi és módszertani felkészültsége, új iránti nyitottsága, az empátia, tolerancia. Az egyes témák projektek szókincsét a gyermekek életkori sajátosságai és a helyi adottságok határozzák meg.
Jeles napokat az épületbe járó gyerekek közösen ünnepelik.