Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napocska csoport

Szeretettel várunk: Gabi és Rita óvónéni, Ramóna dajka néni

Csoportunk a Wosinsky épület egyik német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató csoportja.

Mindennapjainkat derűs, szeretetteljes hangulatban spontán és szervezett tevékenységekkel
(játék, mese, mozgás, ének-zene, vers, dalosjáték, kézműveskedés, barkácsolás) töltjük.

Nevelési elveinkben meghatározó a gyermekközpontúság, a befogadó szemlélet. Hiszünk
abban, hogy az óvodában szerzett élmények, tapasztalatok egy életen át elkísérik és
meghatározzák gyermekeink jövőjét.

Ennek érdekében fokozottan figyelünk az életkornak megfelelő szokás-szabályok biztos,
pontos elsajátítására, az alapvető érintkezési szabályok megismerésére, megtanulására, a
szociális kapcsolatok bővítésére, a kortárs kapcsolatok alakulására. Segítjük, hogy pozitív
érzelmi kapcsolat, kötődés alakuljon ki gyermekeink és az őket körülvevő természeti-,
társadalmi és tárgyi környezet között. Felkeltjük igényüket az egészséges életmód, a
természetszerető szemlélet és magatartás megalapozására.

Az óvodai évek során olyan kompetenciák kialakítására, fejlesztésére törekszünk melyek az
iskolai tanuláshoz a testi-, szociális- értelmi érettséghez és az önkibontakozás folyamatához a
megfelelő alapokat biztosítják.

Mindennapjaink