Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Alma csoport

Szeretettel várunk: Andrea és Ági óvónéni, Erika dajka néni

"Ahány ember, annyiféle csodálatos világ..."
 
Az Alma csoport a Wosinsky épületben található, közel azonos életkorú gyermekek alkotják a
csoportot, melyben német nemzetiségi kétnyelvű nevelés is folyik.

Az Alma csoportba járó gyerekek pont olyan sokszínűek, mint az almák, de pont annyira
szeretjük őket, mint a sokféle almát. Eleven, vidám, nyüzsgő csoport vagyunk.
Példamutatásunk és betartható, következetes szokás-szabályrendszerünk hozzájárul a
nyugodt, biztonságos óvodai légkör megteremtéséhez. Gyermekeinkre jellemző az egymás
iránti tisztelet és elfogadás.

Célunk, hogy szeretettel, megértő és elfogadó pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a
gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az
óvodát és a csoportból igazi közösséget varázsoljunk.

 
Csoportszobánk világos, családias, esztétikus és a berendezés során előnyben részesítjük a
természetes anyagok használatát. Tárgyi felszereltségünk gazdag, adottak a nyugodt játék
feltételei, igyekszünk a játékeszközöket az életkori sajátosságoknak megfelelően biztosítani.
Nagyon sok saját készítésű játékkal rendelkezünk, melyeket a mindennapokban a gyerekek
képességeinek fejlesztésére rendszeresen használunk.

Mi felnőttek mindent megteszünk azért, hogy a gyerekeket az életkoruknak és egyéni
fejlettségüknek megfelelően minél több inger érje és érdeklődő, nyitott személyiségekké
váljanak
. Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékkal, verssel, mesével
színesítjük az óvodai élet mindennapjait. Gyakran teszünk rövidebb-hosszabb sétákat,
kirándulásokat.

Csoportunkban a német nemzetiségi kétnyelvű nevelést igyekszünk a gyermekek napi
ritmusába játékosan beépíteni és a nyelvet megszerettetni.
A rövid német mondókákat,
dalokat, bevett szófordulatokat minden gyermek fogékonyságának megfelelően sajátítja el.

A gyermekek szüleivel jó kapcsolatot ápolunk, igyekszünk bevonni őket az óvodai élet
mindennapjaiba. Számíthatunk segítségükre a különböző gyűjtőmunkákban, rendezvényeink
sikeres lebonyolításában. Lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk számukra, hogy
betekinthessenek gyermekeik mindennapjaiba, óvodai életébe.

Mindezekkel tudjuk szebbé, és jobbá tenni gyermekeink óvodai életét és szeretnénk,
hogy sok felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak, és biztos alapokat adjunk az iskolai
élethez.

Csoportunk

Mindennapjaink