Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Mozgásfejlesztés:
A játékos mozgás kapcsolódik az aktuális gyermeki tevékenységekhez, testükkel is megélhetik, elmélyíthetik tapasztalataikat, segít a komplex gondolkodásban, a komplexitás megvalósításában. Olyan megoldási módokat alkalmaz, melyekkel örömtelivé és játékossá tehető a gyermekek mozgásfejlődése.  A mozgás pedig örömforrás, játék is lehet.
Mivel a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését, és a mozgás fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére, az iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal.
Ha a gyermek ebben a korban nem kapja meg a megfelelő mozgási lehetőségeket, motoros képességei visszamaradhatnak és ez kihat a szellemi fejlődésére, érzelmi életére egyaránt.
Mindhárom épületünk rendelkezik tornaszobával és számos mozgásfejlesztő eszközzel- Mozgáskotta eszközrendszerével, karikákkal, labdákkal,  lépegetőkkel, gumilapokkal, forgótölcsérrel, mini trambulinnal…-.
A fejlesztésben kiemelt helyen szerepelnek a fejemelések, fejfordítások, a gurulások, mászások, kúszások, utánzó gyakorlatok és az egyensúlykereső gyakorlatok. A foglalkozások időtartamát a gyermekek figyelméhez és fáradsági szintjéhez igazítjuk. Az eredményesség érdekében heti két, esetenként három fejlesztő órát tartunk.
Fejlesztést mozgásfejlesztő szakemberek végzik mind a három épületben.
Fejlesztési céljaink:
 
 
Primitív reflexek leépítése
Szép írás alapja.
 
Egyensúlyérzék fejlesztés
Hosszútávú figyelem alapja.
 
Nagymozgások könnyed kivitelezése
Finommozgás alapja- szép írás.
 
Szem-kéz koordináció
Írás alapja
 
Szemfixáció
Könnyen visszataláljon a füzetbe másolás során.
 
Testséma, irányok fejlesztése
Jobb-bal oldal, füzetben-könyvben tájékozódás
 
Ritmus érzék fejlesztése
Helyes írás alapja (elválasztás)
 
Szerialitás fejlesztése, mozgássorozatok
Helyes algoritmusok kialakításának alapja.
 
Időbeli tájékozódás
Hosszú-rövid magánhangzók, mással hangzók megkülönböztetése
 
Vizuális, auditív emlékezet fejlesztése
Figyelem alapja
Todero Csilla vagyok óvodapedagógus, gyógytestnevelő. 1986-2019  óvónőként és gyógytestnevelőként dolgoztam elsőként a Wunderland Kindergarten, majd a Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi tagóvodájában. 2019 őszétől dolgozom mozgásfejlesztőként és gyógytestnevelőként a   Szekszárdi 1.Számú Óvodában.
Fontosnak tartom a fejlődést és a folyamatos tanulást, melynek középpontjában a gyermek és a mozgás áll, ezért rendszeresen veszek részt olyan képzéseken, ahol a tanulási képességek fejlesztését célzó mozgásterápiákkal ismerkedem, melyek beépülnek a foglalkozásaimba, így hatékonyan segítik a gyermekek komplex fejlesztését és ezáltal az iskolára való felkészítését.
 A mozgás, a mozgásos játékok, a szabadban végzett tevékenységek mindig  közel álltak  hozzám. Fontosnak tartom hogy a gyermekeknek legyen elegendő ideje, alkalma  a mozgásra a mozgás általi tapasztalásra. Ebben a korban akkor tehetjük a legtöbbet, ha hagyjuk őket futni, mászni, ugrálni, hintázni, egyensúlyozni… stb. Legyen minél több alkalmuk az ilyen jellegű mozgásos megtapasztalására, hiszen a mozgás  az alapja az idegrendszer fejlődésének.
Óvodánkban évek óta jól működő, az iskolára való felkészítésben fontos szerepet játszó komplex mozgásfejlesztés folyik.
A  mai gyermekek többsége egyre kevesebbet mozog és ez meglátszik mozgásukon, teljesítményükön. Ha egy gyerek keveset mozog, később tanulási problémái lehetnek. Évről-évre tapasztalom, hogy egyre több az olyan  gyermek, akinél nem épültek le a bébi  reflexek illetve az alapvető nagymozgások csak részben vagy nem megfelelően alakultak ki.
 A foglalkozásaim célja:  
a fenn maradt reflexek leépítése és a fejlődés helyes irányba terelése a fejlesztő mozgások gyakorlásával illetve a gyermekek fizikumának, állóképességének  növelése. A foglalkozásokon gyakorolt mozgások képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így segítve elő a gyermek teljesítményének javulását, iskolai beválását. A foglalkozásokat különböző fejlesztő eszközök ( karikák, babzsákok, WESCO játékok, MOZGÁSKOTTA elemek, stb…) teszik változatossá. Ezenkívül  a zene, a mondókák, a kiszámolók is rendszeresen  megjelennek egy-egy foglalkozáson.
Tavasszal az  5. életévüket  betöltött gyermeknél mozgás állapot felmérést végzek. A felmérés során  felszínre kerülnek azok a részképesség hiányok, elmaradások, amelyek megléte fontos az iskolai beváláshoz.  Az itt  kiszűrt gyermekek kerülnek a következő nevelési év mozgásfejlesztő csoportjaiba, ezzel is segítve az iskolára való felkészülést.