Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BAbusgató csoportSzeretettel várunk: Zsuzsi néni, Kitti Néni, Ildikó dajka néni

Csigabiga barátra vágyik,
Ezért otthonától messze mászik.
Eleredt az eső útközben,
Nem talál menedéket egykönnyen.

Platánfa odvában biztonságot lel,
Majd hangos kacagásra figyel fel.
Kíváncsiság hajtotta,
Szarvát az odúból kidugta.

Nem hitte mit lát a szeme,
Pedig nagyon figyelt vele!
Sok-sok játék, mese, ének,
Mily kedves a szívének!

Csiga-Ovi ez, nem is akármilyen,
Be is csenget íziben!
Barátra lelni itt nem nehéz,
S az okulás sem lesz kevés.

Kis csigánk már nem magányos,
Hiszen a móka ragályos,
Jajj de csuda óvoda,
Csiga-biga palota.

Alapvető nevelési elvünk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, a biztonságos, szeretetteljes, családias légkör megteremtése, valamint a szülőkkel való harmonikus, őszinte együttműködés.
Minden kiscsigának lehetőséget biztosítunk a szabad önkifejezésre sokszínű vizuális tevékenységek (pl.: rajzolás, festés, gyurmázás) keretein belül.
Fontosnak tartjuk, hogy ismereteiket, tapasztalásaikat élményeken keresztül szerezzék, így sokat kísérletezünk, illetve lehetőség szerint különböző programokon veszünk részt a gyermekekkel (pl.: könyvtár, múzeum, színház).
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelő differenciálásra a tevékenységek során és a gyermekek egyéni fejlesztésére. Kiemelten fontosnak tartjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését, a társas kapcsolatok ala
 

Csoportunk